Intouch2connect biedt jou:

 • een veilige oordeelloze ruimte en liefdevolle bedding om jezelf in alle aspecten te ontmoeten en te omarmen

 • meer balans en ontspanning op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel vlak

 • betere gronding, contact met jouw lichaam(s)taal) en innerlijk kompas waardoor je beter bij jezelf kunt blijven

 • meer (zelf)acceptatie en zelfliefde waardoor het fijn is om met jezelf te zijn en anderen dit opmerken

 • transformatie van (on)bewuste hardnekkige patronen, onverwerkte emoties, blokkades of trauma, die jouw dagelijks leven op een negatieve wijze beïnvloeden

 • het doorbreken van gewoontepatronen en belemmerende overtuigingen in het NU door: jouw innerlijke dialogen bewust te worden. Liefdevol leiding te leren nemen over jouw kwetsbare en beschermende delen (zoals het innerlijk kind, de criticus, de perfectionist, de beschermer, de pusher etc). Aanwezig te leren blijven bij emoties die opkomen (schuld, schaamte, angst etc). De oorsprong van jouw eigen lijden te leren kennen en ontmantelen. Hierdoor ontstaat een gevoel  van innerlijke vrijheid en rust.

 • verbinding met jouw innerlijke wijsheid en leiding en die te durven volgen zodat jij keuzes gaat maken die bij jou passen, synchroniciteit en flow ontstaat waardoor je je gedragen voelt door het leven

 • op gevoelsniveau verbinden en communiceren met anderen waardoor echtheid ontstaat en je elkaar kunt zien en horen voorbij innerlijke oordelen en 'plaatjes'

 • een persoonlijke toolbox en practice om jou in het dagelijks leven te helpen jouw zelfliefde te vergroten, in het NU te leven, terug in balans te komen en met compassie, liefde en echtheid met jouw omgeving om te gaan zodat jij zowel persoonlijke als spiritueel kunt blijven goeien en steeds meer kunt genieten van het leven in elk moment

 • begeleiding in het herkennen van wie jij en diepste bent; jouw ware natuur; essentie; ziel; non-duaal bewustzijn (allemaal termen voor hetzelfde). Ik help je de verbinding te versterken 

 • contact met jouw unieke potentieel en die laten stralen zodat een gevoel van bezieling ontstaat

 • jouw levensgebieden in lijn brengen met de wijsheid en waarden van jouw hart

 • aandacht voor al jouw werk-, levens- en zingevingsvragen 

 • spirituele natuur- en levenswetten begrijpen en in jouw dagelijks leven leren toepassen zodat je je meer één gaat voelen met het leven, de natuur, het dieren- en plantenrijk, de mensheid en het universum als geheel.