Methoden

Binnen de coach bijeenkomsten werk ik primair vanuit mijn hart & intuïtie. Ik bied ik de ruimte om alles wat vanuit de de binnenwereld naar buiten komt er oordeelloos te laten zijn. In alle coach- en behandelmethoden staan het lichaam en bewustzijn centraal als "instrumenten" tot verwerking, transformatie en bewustwording.  Ik zal de methoden hieronder kort toelichten.

De laagdrempelige en diepgaande behandelmethode 'Brainspotting', die effectief is voor behandeling van onverwerkte fysieke- en emotionele blokkades, stress gerelateerde klachten en verschillende soorten trauma, licht ik uitgebreid toe op een aparte pagina. Brainspot-sessies kan je binnen een coachingstraject boeken of binnen een behandeltraject. 

 Mindfulness

Mindfulness gaat over de kunst om aanwezig te zijn in het hier en nu. Met mindfulness leef je intenser en bewuster. Doordat je leert je aandacht te sturen en omdat je gaat zien dat je gedachten vaak niet waar zijn leer je afstand te nemen van gewoontepatronen, gedachtencirkels en denkpatronen. Je kunt je daardoor beter concentreren en je ontspant gemakkelijker. De geest wordt rustiger. Je leert bewust keuzes te maken in plaats van automatisch te reageren en door toename van lichaamsbewustzijn ga je beter voelen wat niet en wel goed is voor jezelf en daar naar leven. 

Voicedialogue:

Deze methode is theoretisch onderbouwd door Jung, gevoed door stromingen als Psychodrama, Gestalt, Transactionele Analyse en Psychosynthese. Het is een methode om in dialoog te komen met onze innerlijke stemmen. Deze behoren toe aan de verschillende delen van onze persoonlijkheid: onze ikken. Zij hebben ieder hun eigen manier van denken, voelen, gedrag en waarneming. Vaak identificeren we ons met één van deze deelpersoonlijkheden, waarmee we hebben leren leven, onze zogenaamde "primary selves" terwijl andere delen ons tevergeefs hun stem proberen te laten horen. Deze delen noemen we "disowned serves". In Voicedialogue worden de verschillende 'ikken' uitgenodigd om vrijuit te spreken, om zich in al hun energie te manifesteren. Vrijuit wil zeggen zonder tussenkomst van het ego, dat zich meestal met de kritische deelpersoonlijkheden zoals de 'controle' en de 'criticus' identificeert. Eenmaal aan het woord blijken de delen graag te willen spreken en heel wat te vertellen te hebben op hun eigen specifieke wijze. In essentie zijn de delen energiepatronen die we in de loop van ons even hebben opgebouwd, van instinctieve gevoelsmatige, mentale en spirituele aard. Door alle tegengestelden te leren kennen kunnen ze integreren waardoor we ons meer heel gaan voelen. Binnen voicedialogue heeft het voelen van lichaamssensaties en het gewaarzijn van verschillende delen een belangrijke plek. Zo kunnen emoties verwerkt worden en kunnen we ons losmaken van identificatie met delen.

 

Circling:

Circling biedt een methode om je op een bewuste manier met jezelf en een ander te verbinden in het moment. Het wordt ook wel meditatie-in-relatie genoemd. Je ontwikkelt en gebruikt al je zintuigen om je te verbinden met de belevingswereld van jezelf en de ander zodat er een wezenlijke verbinding ontstaat, in dit moment. Het gaat om het voelen en expressen van jouw lichaamssensaties sensaties, jouw emoties of waarheid, jouw authentieke manier van zijn  in dat moment. Dit kan confronterend of ongemakkelijk zijn maar tegelijkertijd heel verbindend en verruimend. 

 

Geweldloze communicatie:

Deze methode is een wijze van communiceren ontwikkeld door Marshall Rosenberg die het delen van gevoelens, behoeften en verzoeken (ipv eisen) en het tonen van empathie als rode draad gebruikt om in verbinding met elkaar en jezelf te zijn. Rosenberg werd onder andere geïnspireerd door Carl Rogers en Manfred Max-Neef, en door vredesdenkers als Mahatma Gandhi en Martin Luther King.

 

4 Dimensionale massage- behandeling:

Bij fysieke klachten of spanningen kan via aanraking bewustzijn gebracht worden op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. De behandeling stimuleert het zelf-helend vermogen. 

Past Reality Integration:

Door middel van deze methode krijg je zicht op destructieve gevoelens en gedragingen zoals angst, somberheid, stress, boosheid en verslavingen. PRI beschouwt ze als afweren die dienen als bescherming tegen pijn uit het verleden. Door PRI worden we ons bewust van hoe en wanneer we in deze egopatronen en afweren verstrikt raken en leren we hoe ze te ontmantelen. Dan zullen we steeds evenwichtiger en liefdevoller in het leven staan.

Transactionele analyse (TA):

Met deze methode kan een heldere analyse worden gemaakt van wat er zich in mensen afspeelt en wat er communicatief tussen mensen gebeurt in groepen, relaties en organisaties. TA onderzoekt (de relatie tussen) de communicatiepatronen tussen mensen én de dynamische drijfveren en patronen in mensen.