Methoden

Binnen ons samenzijn werk ik primair vanuit mijn hart & intuïtie. Ik bied de ruimte om alles wat vanuit de binnenwereld naar buiten komt er oordeelloos te laten zijn. In alle coach- en behandelvormen staan het lichaam en bewustzijn centraal als "instrumenten" tot verwerking, transformatie en bewustwording. Ik zal de methoden hieronder kort toelichten.

Brainspotting

De laagdrempelige en diepgaande behandelmethode 'Brainspotting', voortgekomen uit EMDR (laagdrempeliger en veelzijdiger qua problematiek), die effectief is voor behandeling van onverwerkte fysieke- en emotionele blokkades, stressgerelateerde klachten en verschillende soorten trauma, licht ik uitgebreid toe op een aparte pagina. 

Mindfulness

Mindfulness gaat over de kunst om aanwezig te zijn in het hier en nu. Doordat je leert bewust aanwezig te blijven bij fysieke sensaties, gedachten en emoties leer je afstand te nemen van gewoontepatronen, gedachtencirkels en denkpatronen en bedding te geven aan ongemakkelijke gevoelens. Je zenuwstelsel komt tot rust en de geest wordt stiller. Je leert bewustere keuzes te maken in plaats van automatisch te reageren. Door toename van lichaamsbewustzijn en de signalen van je lichaam betere te begrijpen ga je voelen wat niet en wel goed is voor jezelf en daar naar leven.

 

Non-duale oefeningen en meditatie

Non duale coaching gaat verder en dieper dan de bekende mindfulness practices. De oefeningen faciliteren de zoektocht naar diepere innerlijke wijsheid, niet WIE wij zijn maar WAT wij zijn.  De realisatie van onze Ware natuur, ons Ware Zelf, voorbij aan "onze" persoonlijkheid en "onze" identiteit Als de mind rustiger wordt, beter in het NU kan blijven, dan kan meditatie ontstaan. In meditatie ontmoet je jezelf op diepere lagen, energiestromen kunnen voelbaar worden en jouw ware natuur kan ervaren worden.

 

Visualisatie

Middels visualisaties maak je een innerlijke reis naar jouw onderbewustzijn waar veel kennis en wijsheid verstopt ligt en de manier waarop jij jezelf en de wereld bent gaan zien en ervaren en de mogelijkheid tot een ruimer perspectief op bepaalde situaties en problemen die je ervaart. Nieuwe realisaties dienen zich aan.

Inquiry

Gaat over innerlijk onderzoek naar de diepere vragen van het leven, zoals "wie ben ik", "waarom ben ik hier" en deconstructie van onze innerlijke delen/ gedachtenpatronen en overtuigingen t.a.v onszelf, anderen en de wereld, die ons ware natuur maskeren. 

Voicedialogue:

Deze methode is theoretisch onderbouwd door Jung, gevoed door stromingen als Psychodrama, Gestalt, Transactionele Analyse en Psychosynthese. Het is een methode om in dialoog te komen met onze innerlijke stemmen. Deze behoren toe aan de verschillende delen van onze persoonlijkheid: onze ikken. Zij hebben ieder hun eigen manier van denken, voelen, gedrag en waarneming. Vaak identificeren we ons met één van deze deelpersoonlijkheden, waarmee we hebben leren leven, onze zogenaamde "primary selves" terwijl andere delen ons tevergeefs hun stem proberen te laten horen. Deze delen noemen we "disowned serves". In Voicedialogue worden de verschillende 'ikken' uitgenodigd om vrijuit te spreken, om zich in al hun energie te manifesteren. Vrijuit wil zeggen zonder tussenkomst van het ego, dat zich meestal met de kritische deelpersoonlijkheden zoals de 'controle' en de 'criticus' identificeert. Eenmaal aan het woord blijken de delen graag te willen spreken en heel wat te vertellen te hebben op hun eigen specifieke wijze. In essentie zijn de delen energiepatronen die we in de loop van ons even hebben opgebouwd, van instinctieve gevoelsmatige, mentale en spirituele aard. Door alle tegengestelden te leren kennen kunnen ze via het hart en bewustzijn integreren waardoor we ons heel gaan voelen en bewust ons leven gaan leiden. Binnen voicedialogue heeft het voelen van lichaamssensaties en het gewaarzijn van verschillende delen een belangrijke plek. Zo kunnen emoties verwerkt worden en kunnen we ons losmaken van identificatie met delen. Om meer te lezen over mogelijke toepassing en effecten van voicedialogue, is het leuk mijn blogs hierover te lezen.

https://www.intouch2connect.nl/post/voicedialogue-als-middel-om-jezelf-te-leren-kennen

https://www.intouch2connect.nl/post/over-onze-innerlijke-schaduwdelen-trans-persoonlijke-delen-en-goden

Emotioneel lichaamswerk:

Bij fysieke klachten en emotionele spanningen kan via aanraking bewustzijn gebracht worden op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. De behandeling stimuleert het zelf-helend vermogen. 

Libelle%2520gras%2520grote%2520ogen%2520

Hoe meer wij onze natuurlijke staat van zijn belichamen, hoe meer wij het gevoel hebben één te zijn, verbonden te zijn met alles~ Sandra

 

Circling:

Circling biedt een methode om je op een bewuste manier via zelfonderzoek in relatie, je met jezelf en een ander te verbinden in het moment. Het wordt ook wel meditatie-in-relatie genoemd. Je ontwikkelt en gebruikt al je zintuigen om je te verbinden met de belevingswereld van jezelf en die van de ander zodat er een wezenlijke verbinding ontstaat, in dit moment. Het gaat om het voelen en expressen van jouw lichaamssensaties, jouw beleving, jouw emoties of waarheid, jouw authentieke manier van zijn in dat moment en oprechte nieuwsgierigheid in de ervaringswereld van de ander. Dit kan confronterend of ongemakkelijk zijn maar tegelijkertijd heel verbindend en bewustzijnsverruimend. Eigen patronen in relatie kunnen zichtbaar en voelbaar worden.

 

Geweldloze communicatie:

Deze methode is een wijze van communiceren ontwikkeld door Marshall Rosenberg die het delen van gevoelens, behoeften en verzoeken (ipv het stellen van indirecte eisen) en het tonen van empathie als rode draad gebruikt om in verbinding met elkaar en jezelf te zijn. Rosenberg werd onder andere geïnspireerd door Carl Rogers en Manfred Max-Neef, en door vredesdenkers als Mahatma Gandhi en Martin Luther King.

Past Reality Integration:

Door middel van deze methode krijg je zicht op destructieve gevoelens en gedragingen zoals angst, somberheid, stress, boosheid en verslavingen. PRI beschouwt ze als afweren die dienen als bescherming tegen pijn uit het verleden. Door PRI worden we ons bewust van hoe en wanneer we in deze egopatronen en afweren verstrikt raken en leren we hoe ze te ontmantelen. Dan zullen we steeds evenwichtiger en liefdevoller in het leven staan.

Transactionele analyse (TA):

Met deze methode kan een heldere analyse worden gemaakt van wat er zich in mensen afspeelt en wat er communicatief tussen mensen gebeurt in groepen, relaties en organisaties. TA onderzoekt (de relatie tussen) de communicatiepatronen tussen mensen én de dynamische drijfveren en patronen in mensen.

Cognitieve gedragstherapie

C.G.T. is een vorm van psychotherapie die ontwikkeld is door de Amerikaanse psychiater Aaron T. Beck. Beck ontwikkelde een theorie en een behandelingswijze waarbij de cognities centraal staan: gedachten, fantasieën, herinneringen en opvattingen over gebeurtenissen. Beck gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens bezorgen en daardoor een bepaald gedragspatroon, maar de gekleurde bril waardoor de mens de dingen ziet. Door deze 'disfunctionele' gedachten om te buigen en te leren gebeurtenissen anders te interpreteren komt er een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen, en kunnen negatieve gevoelens verdwijnen waardoor ook het gedrag verandert.