Search
  • sandrinhagre

Ego versus Nature

Updated: Nov 6, 2020

In dit artikel spreek ik over de kenmerken van ego bewustzijn en eenheidsbewustzijn. Over het gevoel van afscheiding en het proces van ontwaken en de waarneming van energie.
Op het plaatje zie je de mens die zich als afgescheiden entiteit ziet en heerser over de materie en de natuur -> versus-> de mens die zich realiseert dat hij onderdeel is van de natuur.

De mens die zich als afgescheiden ervaart exploiteert anderen en de natuur om er zelf beter van te worden.

De ontwakende mens gaat voelen/ zien dat de levensenergie die het lichaam van de mens beweegt ook alle andere levende wezens beweegt, dat onze essentie eén en dezelfde is en dat alles als een organisch geheel functioneert bezien vanuit het hoogste niveau van bewustzijn. Het ego dat geen contact heeft met de laag van energie en ook niet het overzicht heeft over het geheel (niet kan uitzoomen) denk dat hij alles bepaalt, controleert en naar zijn hand kan zetten.

Je kan het vergelijken met een hand die denkt dat hij de letters tikt op het papier. Hij vergeet dat er een groter lichaam en een grotere intelligentie werkzaam is om dit tot stand te brengen. Alle delen van dit geheel hebben elkaar nodig en werken samen om het lichaam te laten functioneren en creëren.

Hoe zullen we met elkaar en alle levende wezens omgaan als meer en meer mensen zich deze samenhang, verbinding en onderlinge afhankelijkheid & eenheid gaan realiseren.... hoe zullen de problemen die nu spelen zich gaan oplossen...


In liefde Sandra

7 views0 comments

Recent Posts

See All