Search
  • sandrinhagre

De buitenwereld als spiegel van je binnenwereld

Updated: 4 days ago

Het leren kennen, zien en begrijpen van de wereld als spiegel van ons innerlijk leven, was één van de moeilijkste lessen in mijn leven. Deze wijsheid kwam als eerste tot mij in een reading door Fem Baarspul, die verbonden was met de meesters van het Licht en Genezing (bv Jeshua/ Jezus). Deze week las ik dat zij helaas enkele jaren geleden is overleden. Ik heb de readings van haar teruggelezen en voelde weer zoveel liefde voor de wijsheid die hierin verscholen ligt. Fem was een zuiver kanaal, die niet de toekomst voor mensen voorspelde maar de levens- en natuurwetten en de werking van onze body, mind and soul in de context van ieders individuele ontwikkeling en leven.


Alles ontspringt aan jou....

Ze schreef destijds: (citaat van een klein deel van de reading): “Goedemiddag ook aan u waarde vrouw en ook aan u welkom (ik was samen met een vriendin). Gelijk deze vriendin achten wij u niet alleen wijs maar zeker in staat tot 'meer' dan u doet. Niet om dat meer of om het 'doen', vooral niet resultaat gericht zijn als wel uzelf versterken om meer te kunnen hebben. Wat dacht u dat een Liefdesstroom was? En al zeker geen kalm beekje dat voortkabbelt. De Liefdesstroom is een kolkende rivier die alles schoonwast, alles meeneemt in diens loop. Liefde waardevrouw belicht wat niet-liefde is , niet wat allang gezellig en knus. U doet het goed waarde vrouw, meen niet dat wij steng zijn, uw doel waarde vrouw is niet arbeid nog relateren onderzoeken als wel deze zelfontvouwing, het ‘open gaan’ grenzen opengooien, oprekken, nieuwe uitdagingen aangaan en steeds weer oefenen in omgaan met het onbekende. Ook met u gaan wij de diepte in, u kunt dit, u kunt dit aan en u kunt de turbulentie van het niet weten zeker hebben. Als waarde vrouw het er om gaat uw fysieke lichaam, het hart en uw geest zo te versterken dat u kunt blijven staan in om het even wat, is de logica niet dat u zich dan richt op “buiten” en de vormen maar dat u zich richt op het gereedschap dat deze omstandigheden dient te ondergaan. U brengt de fiets weg als deze kapot is, u gaat de straat niet veranderen om op een kapotte fiets te kunnen fietsen (ze hebben wel humor :-D ). Ook u bent gereedschap en een wijze- en wij achten u wijs- is alsmaar bezig met dit gereedschap, letterlijk bent u altijd bezig met uzelf. Niet in de zin van zelfgerichtheid maar steeds weer ervaart u u aan het begin van de energiestroom. Alles ontspringt aan u, er is niets buiten u en wat u niet ziet in een korte, directe verbinding tussen dagbesef en bewustzijn, wordt buiten u herschapen in de hoop dat u dit wel opmerkt. Dit geeft u meer zeggenschap dan u denkt, is wat enger dat ook maar geeft u ruimte vrijheid en kracht" Uw missie is al lang gaande: uzelf versterken waarde vrouw want als dan de energie stroom binnen komt drijft u niet weg maar kunt u dienen als gereedschap op deze dan door te geven.


Eigen verantwoordelijkheid nemen

Toen ik deze reading kreeg was ik in eerste instantie niet erg blij, eerlijk gezegd eerder het tegenovergestelde. Ik begreep niet goed wat ze schreef en kon niet aannemen dat ik zelf de (onbewuste) creator was van alles dat in mijn leven op dat moment gevoelsmatig mis ging of niet was zoals ik dat graag wilde. Mijn relatie was net stuk, m.b.t. werk zat ik op een dood spoor, ik lag in de clinch met de zoveelste manager en de relatie met mijn vader was destijds soms moeizaam en afstandelijk te noemen. En als klap op de vuurpeil was ik in een diepe burn-out beland, waarvan de acupuncturist had gezegd dat hij nog nooit zulke lage energie waarden had gezien. Later bleek de ziekte van Lyme onderliggend aanwezig te zijn.


Gaandeweg, door mij echt te verdiepen in de betekenis van de zinnen die Fem had opgeschreven en naar binnen te gaan op momenten dat ik me geraakt voelde, ging ik bewust ervaren dat situaties en mensen mijn innerlijk leven spiegelden. Mijn zelfbeschermingsmechanismen gingen aan zodra ik geraakt werd in een onbewuste emotie die terugging naar oude onverwerkte ervaringen en overtuigingen die ik me had eigen gemaakt. Ik begon steeds vaker de wortel van de emotie en disbalans bloot te leggen i.p.v. de situatie buiten mijzelf te veranderen of fixen. Ook leerde ik destijds het concept projectie begrijpen wat inhoudt dat je buiten in anderen dingen ziet, die je innerlijk nog niet van jezelf ziet en ervaren hebt. Je kijkt als het ware door een gekleurde bril en schrijft een ander jouw emoties of kwaliteiten toe waar je je zelf nog niet van bewust bent of die je niet van jezelf wilt leren kennen. Toen ik erachter kwam hoeveel onzekerheid, zelfafwijzing en innerlijke kritiek ik had weggestopt, die ik probeerde te maskeren met kennis, analyses en sociale vaardigheden begon ik te begrijpen waarom ik zo kritisch was op de buitenwereld. Niet altijd openlijk maar zeker wel van binnen.


Voelen in plaats van denken

Mijn ego en het naar mijn hand zetten van mijn leven via mijn wil was duidelijk voelbaar aan een plafond gekomen. Een grotere intelligentie waar ik geen grip op had deed zijn werk. Dit bewustzijn/ licht en liefdesbron bracht alles wat "donker" in mij was aan het licht middels een aaneenschakeling van ervaringen met mensen met wie ik op diep niveau lessen te leren had.

Door mijn lichaam te leren voelen in plaats van te denken of te dissociëren (het bewustzijn vertrekt dan uit het lichaam zodat emotie niet gevoeld hoeft te worden), compassie te leren hebben voor mijn imperfecte kanten en emoties te transformeren kwam er ruimte voor mijn ziel om dieper in mijn lichaam te incarneren, onvoorwaardelijke liefde te ervaren en mijn natuurlijke zelf en potentieel meer in de wereld te zetten.


Bovenstaande woorden en andere readings van Fem waren ruim tien jaar een grote houvast voor mij op moeilijke momenten. Ik voel me heel dankbaar voor alle wijsheid en guidance die Fem heeft gegeven en de ongeziene wereld..11 views0 comments