Coaching 

Life is a gift, open yourself to (your) nature and find all the  treasures ~ Sandra

 

Als coach werk ik op gevoel & intuïtie en volg ik de natuurlijke beweging die door de coachee gemaakt wil worden. Ik maak gebruik van verschillende methoden die ik mij heb eigen gemaakt welke transformatie- en bewustzijnsgroei ondersteunen en aanzetten tot verandering. Ik werk vanuit het hart waar geen oordeel is, wel een gevoel van verbinding en liefde. Vanuit deze natuurlijke houding bied ik een veilige oordeelloze ruimte waarin je jezelf in alle aspecten kunt ontmoeten. 

Ik begeleid je hier graag bij middels verschillende coachvormen die elkaar goed aanvullen: lifecoaching (waaronder natuurcoaching vanaf april 2021), transformatiecoaching/ non- dual coaching en relatiecoaching. 

 

Brainspotting kan onderdeel uitmaken van een transformatie coachtraject maar kan ook apart als behandeltraject worden ingezet.

 

Afhankelijk van de vraag en de behoefte van de coachee en de intake bepalen we hoe het traject er uit zal zien, de insteek (welke soort(en) coaching), de doelen en de lokatie (praktijkruimte in Leiden of lokatie in de natuur in Leiden of Katwijk). 

Er wordt binnen alle coach- en behandelvormen lichaamsgericht gewerkt (vanuit het NU) en op het snijvlak van psychologie en spiritualiteit zodat zowel gewerkt kan worden op het niveau van de persoonlijkheid als dat wat daaraan voorbij gaat; non-duaal bewustzijn/ de ziel.

01.

Binnen deze vorm van coaching geven we aandacht aan alle levensgebieden in jouw leven en jouw levensvragen. We kijken naar jouw huidige leefwijze en hoe deze stapsgewijs meer afgestemd kan worden op de waarden, behoeften en verlangens van jouw hart en natuurlijke staat van zijn. We besteden aandacht aan jouw gezondheid en voeding van lichaam, geest en ziel zodat jouw algehele gevoel van welzijn vooruit kan gaan.We kijken naar jouw levensweg en wat de kern van jouw kwaliteiten zijn, jouw unieke flavour and feel, dat wat jou jou maakt, wat jij in potentie hier komt brengen en hoe dit vorm te geven. 

Life coaching is fijn om in de natuur te doen middels natuurcoaching. De natuur helpt je zenuwstelsel te ontspannen, je gedachtenwereld rustig te maken en te gaan voelen. Tevens helpt de natuur en symboliek die daar te vinden is toegang te krijgen tot jouw onderbewustzijn, intuïtie en creativiteit.  De natuur en de elementen helpen jouw eigen energiestroom wakker te maken en dingen in beweging te zetten. 

When you do things from your soul, you feel a river moving in you, a joy

 

~ Rumi

02.

Middels transformatie coaching maak je via je lichaamsbewustzijn contact met jouw onderbewustzijn, daar waar oude onverwerkte ervaringen, conditioneringen, overtuigingen, emoties en trauma liggen opgeslagen die een grote invloed hebben op jouw leven zonder dat je dat door hebt. Door op een veilige liefdevolle en bewuste manier bij het proces van transformatie te blijven lost het langzaam op en ontvang je belangrijke inzichten. Hierbij gebruik ik brainspotting, voice dialogue (waaronder innerlijk kind werk), mindfulness/ meditatie en lichaamswerk. 

Via non-duale coaching maak je via jouw lichaamsbewustzijn contact maken met jouw bovenbewuste (jouw innerlijke wisheid) en jouw ware innerlijke natuur; de ervaring van liefde, stilte, ruimte en vrijheid. Je kunt gaan ervaren dat je niet je gedachten en emoties bent, maar bewustzijn, de waarnemer, de stilte en de zachte liefde die hierachter voelbaar is. Dit is jouw ware innerlijke natuur en essentie, dat wat we allemaal gemeen hebben, waar we allen naar op zoek zijn en wat ons allen met elkaar verbind. Gebruik wordt gemaakt van visualisaties, gestaltoefeningen, mindfulness/ meditaties en het doorzienvan ego-mechanismen middels inquiry, Past Reality integratie (PRI) en de transactionele analyse. In het dagelijks leven is het fijn om meer bewustzijn te krijgen op de valkuilen die je terugbrengen in negatieve gedachten patronen en hoe hier uit te stappen.

Omdat beide soorten van coaching zich richten op de diepere lagen van ons wezen, worden inzichten verkregen die voorbij gaan aan ons denken en vindt transformatie plaats van het gevoelsleven en het denken. Het zelfhelend vermogen van ons lichaam wordt aangesproken en realisaties vinden plaats op de laag van bewustzijn, ervaring, intuïtie en gevoel. Hierdoor kom je steeds meer in het NU te leven, verbonden met je hart & ziel.

03.

Binnen een intouch2connect traject kan aandacht besteed worden aan bewust relateren in het algemeen en binnen partnerschappen. De focus ligt op het bevorderen van wezenlijk authentiek contact op alle niveaus van ons zijn en het aan het licht brengen van on(der)bewuste patronen en emoties die aangeraakt worden in contact met anderen. Deze patronen kunnen als een rotsblok in de relatie tussen jou en de ander in gaan staan. Als dit bij beide partners/ partijen ontstaat dan is er een verwijdering voelbaar, harten die gesloten zijn en en niet meer in wezenlijke verbinding met elkaar kunnen zijn en communiceren. Dat is pijnlijk, je bent samen maar je voelt je toch alleen en eenzaam. Zeker in een partnerschap kan dit tot schrijnende en eenzame situaties leiden. Alle mensen zijn in wezen opzoek naar een diep gevoel van verbinding, geaccepteerd, gezien en gehoord voelen. Dit geeft mensen het gevoel thuis te komen bij een ander. 

In veel relaties spelen hechtingspatronen en beschermingsmechanismen een rol. We zoeken partners onbewust uit op deze pijnpunten en onvervulde behoeften in de hoop dat de ander deze gaat vervullen en we ons gelukkig kunnen gaan voelen. Bewustwording van inter- relationele dynamieken en patronen, het loslaten van oude ervaringen en emoties en het leren verbinden met elkaar vanuit kwetsbaarheid en authenticiteit geeft ruimte en openingen om verantwoordelijkheid te gaan nemen voor eigen stukken. Uiteindelijk kan hierdoor een natuurlijke & vervullende relatie ontstaan vanuit een gevoel van heelheid in jezelf en gelijkwaardigheid met de ander.

Binnen relatiecoaching besteden we aandacht aan authentieke communicatie en het delen van ons gevoelsleven en innerlijke waarheid. Dit kan tussen de coach en coachee "geoefend" worden of tussen coachee en zijn of haar partner of andere bekende, waardoor een gevoel van wezenlijke verbinding en uitwisseling kan ontstaan gebaseerd op gelijkwaardigheid, authenticiteit, integriteit, onvoorwaardelijke acceptatie van het moment, niets 

hoeven, niet weten, verantwoordelijkheid nemen voor ieders eigen innerlijke beleving. Ik werk lichaamsgericht 

via circling, de transactionele analyse en geweldloze communicatie.

"De ander is slechts een spiegel van dat wat zich innerlijk nog niet heel voelt" ~ Sandra

The wound  is the place where the Light enters you ~ Rumi