Coaching 

When you do things from your soul, you feel a river moving in you, a joy ~ Rumi

Binnen alle coachvormen werk ik lichaams-, Zijns en ervaringsgericht. Ik werk op het snijvlak van psychologie en spiritualiteit. 

Mocht je meer willen weten over mijn achtergrond als professional, klik hier.

 

 

 

Binnen Lifecoaching maak ik graag gebruik van natuurcoaching. De natuur helpt je jouw zenuwstelsel te ontspannen, jouw gedachtenwereld rustig te maken en dieper te gaan voelen. De symboliek in de natuur, waar we gebruik van maken, helpen jou toegang te krijgen tot jouw onderbewuste, intuïtie en creativiteit. De natuur(elementen) helpen jouw energiestroom wakker te maken en dingen in beweging te zetten woordoor helderheid en richting ontstaat

Binnen een natuurcoachtraject richten we ons in 5 x 2 uur op een diep doel, wens of verlangen die jij wilt realiseren. Middels verhelderende vragen, metaforen en symbolen in de natuur kom je tot eigen inzichten. Belemmeringen worden voelbaar en jouw eigen unieke zielskwaliteiten tastbaar. Aan het eind van het traject ga je weg met een concreet stappenplan die jij vanuit jouw unieke potentieel en meer inspiratie en natuurlijke flow kunt verwezenlijken. Natuurcoaching brengt je vanuit vertragen, verstillen en voelen via beelden buiten jou, snel en diep naar de kern van Jouzelf en op natuurlijke wijze in beweging

"De magische krachten van symbolen worden al sinds oudsher ingezet voor diverse spirituele uitingen. Daar waar woorden tekortschieten, brengen symbolen een persoonlijke en krachtige waarde in ons dagelijks leven. Symbolen leiden ons naar universele antwoorden vanuit de ziel."

Binnen lifecoaching kunnen we 5 x 1,5 uur aandacht besteden aan jouw zingevingsvragen en levensvragen. Ik wil jouw spiegel en sparringspartner zijn. Alle leefgebieden in lijn brengen met de waarden van jouw hart, jouw eigen ritme en verlangens van jouw ziel. En een toolbox/ practice samen te stellen die jou kunnen helpen beter om te gaan met triggers en lastig situaties of conflicten, jouw zelfliefde te verdiepen en meer in het Nu te leven

Binnen transformatiecoaching wordt contact gemaakt met het onderbewuste waar oude onverwerkte ervaringen, aannames,

conditioneringen, overtuigingen, emoties en trauma liggen opgeslagen die een grote invloed hebben op jouw leven. Doormiddel van voicedialogue kun je jouw innerlijke delen (zoals de innerlijke criticus, de beschermer, de rechter, het innerlijk kind, de observator, jouw innerlijke wijze etc) leren kennen, hoe ze conflicteren of elkaar aanvullen, delen die je misschien verstoten hebt en daardoor onbewust een negatieve invloed hebben op  jouw leven. Door jouw innerlijke delen te leren kennen ga je meer van jezelf begrijpen, krijg je meer grip op jezelf, kunnen innerlijke conflicten oplossen en kan jouw hart meer ruimte krijgen.

 

Bij het oplossen van mentale-, emotionele patronen, pijn en trauma gebruik ik een veilige, liefdevolle en bewuste methode genaamd Brainspotting.  Via lichaamsbewustzijn en het verwerkingscentrum van de hersenen wordt ingang gevonden tot verwerking waardoor transformatie plaatsvindt, pijn/ en patronen stoppen of als vanzelf wegvallen. Ook ontvang je in deze sessies vaak belangrijke inzichten over jouzelf en het thema.

Ik maak gebruik van o.a: Brainspottingvoice dialogue (waaronder innerlijk kind werk), mindfulness,  meditatie, emotioneel-lichaamswerk, Past Reality integration (PRI) en soms cognitieve gedragstherapie.

 

De ander is slechts een spiegel van dat wat zich innerlijk nog niet heel voelt ~ Sandra

Transformatie in relaties. Veel van onze kwetsuren zijn in relaties (in eerste instantie met onze ouders of opvoeders) ontstaan. In onze volwassen contacten en relaties komen wij deze oude wonden en patronen vaak weer tegen waardoor harten sluiten en gevoelens van eenzaamheid getriggerd kunnen worden. In veel relaties spelen hechtingspatronen en beschermingsmechanismen een rol. Wij zoeken partners en belangrijke anderen onbewust uit op deze pijnpunten en onvervulde behoeften in de hoop dat de ander deze gaat vervullen en wij ons gelukkig kunnen gaan voelen. Door met aandacht en bewustzijn bij onszelf en elkaar aanwezig te leren zijn en te delen worden dynamieken en patronen voelbaar en zichtbaar. Ik zal m.b.v. verschillende communicatiemethoden, een licht werpen op de oorzaak van deze dynamieken en alternatieve manieren aanbieden om met deze triggers om te gaan en vanuit echte verbinding te communiceren. Hier kunnen wij mee "oefenen" vanuit een gelijkwaardig samen zijn. Deze ervaringen geven ruimte en openingen om binnen relaties verantwoordelijkheid te gaan nemen voor eigen gedachten, gevoelens (innerlijke beleving) en behoeften en een diepere verbinding met elkaar aan te gaan gebaseerd op gelijkwaardigheid, echtheid en onvoorwaardelijke acceptatie van het moment.

Gebruik wordt gemaakt van o.a. principes van mindfulness, circling, de transactionele analyse en geweldloze communicatie.

 

Binnen non-duale coaching wordt op verschillende wijzen via lichaamsbewustzijn en gewaarzijn contact gemaakt met jouw essentie, hartsbewustzijn en innerlijke wijsheid. Je kunt gaan ervaren dat jij niet jouw gedachten en emoties bent, maar bewustzijn, de stilte, vrede en de zachte liefde die hierachter voelbaar is. Dit is jouw ware natuurdat wat wij allemaal gemeen hebben, waar wij allen naar op zoek zijn en wat ons allen met elkaar verbind. Aannames, conditioneringen, gedachtenconstructies, zelf- en wereldbeeld (ego) worden met compassie ontmanteld en losgelaten zodat ervaren kan worden dat er in wezen geen "ik" bestaat. Gebruik wordt gemaakt van mindfulness, meditatie, geleide visualisaties, inquiry, past reality integration, gestaltoefeningen etc.

Alle vormen van coaching richten zich op de diepere lagen van ons wezen.  Inzichten worden verkregen die voorbij gaan aan ons denken. Het zelfhelend vermogen van ons lichaam wordt aangesproken en realisaties vinden plaats op de laag van bewustzijn, ervaring, intuïtie en gevoel. Hierdoor kom je steeds meer in het NU te leven, verbonden met jouw hart & ziel. En ga je de dingen doen die bij jou passen, op jouw Eigen Wijze. 

Life is a gift, open yourself to  nature and find all the  treasures ~ Sandra