Intouch2connect hanteert voor haar klanten de volgende Algemene Voorwaarden voor de door haar geleverde coach en healing sessies.

 

1. Na een healingsessie kunnen fysieke, emotionele of mentale klachten in eerste instantie verergeren. Het zelfhelend vermogen en verwerking van het lichaam en brein werkt soms weken na de bijeenkomst of sessie door. Dit hoort er nadrukkelijk bij. De klant is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar (emotionele) proces en hoe hij/ zij omgaat met de nawerkingen. De klant kan altijd bellen voor advies en een vervolg sessie bij intouch2connect aanvragen om het proces te ondersteunen. 

 

2. Intouch2connect is niet verantwoordelijk voor de gevoelens en het handelen van de cliënt. Intouch2connect doet er alles aan om binnen de bijeenkomsten/ sessies een respectvolle veilige setting te bieden met professionele begeleiding vanuit het hart, intuïtie, kennis en ervaring met effectieve coach- en begeleidingsmethoden.

 

3. De klant wordt actief gevraagd zich uit te spreken, de binnenwereld te delen, grenzen aan te geven of feedback te geven in de bijeenkomst of sessie als cliënt ergens moeite mee heeft of zich niet fijn voelt. Intouch2connect zal altijd grenzen respecteren en open staan voor aanwijzingen of wensen van de cliënt en dit inwilligen zolang dit ook strookt met het doel 

van de bijeenkomst, de professionele en intuïtieve beoordeling en ethische beroepscode van de coach.

 

4. De bijeenkomsten/ sessies vinden in beginsel plaats bij Intouch2onnect op een locatie in Leiden of omstreken indien gewenst via zoom of skype. De client is zelf verantwoordelijk voor een goed werkende verbinding. 

 

5.  Als de klant binnen 24 uur de afspraak telefonisch of per whats- app afzegt worden er door intouch2connect geen kosten in rekening gebracht.  Bij afzegging binnen 12 uur in verband met uitzonderlijke omstandigheden, wordt een derde van de kosten van de bijeenkomst/ sessie in rekening gebracht.   

 

6. Als Intouch2connect verhinderd is een dienst te leveren op de afgesproken datum en tijdstip, zal Intouch2connect dit z.s.m. aan de cliënt laten weten en z.s.m. een nieuwe afspraak met de cliënt maken.

 

7. De betaling voor een bijeenkomst/ sessie dient via bankoverschrijving te geschieden, binnen twee weken na de sessie. U kunt de gegevens bij Sandra van Intouch2connect opvragen.  

 

8. Bij eventuele feedback of klachten kunt u een gesprek aanvragen met Sandra van Intouch2connect. U zult altijd serieus genomen worden.